www.gazinvestproject.com » Послуги і продукти » Сервісні послуги з бурових розчинів » Сучасні системи бурових розчинів » Система на вуглеводневій основі

Система на вуглеводневій основі

для буріння свердловин в умовах АНПТ


Основна перевага БРУВО в порівнянні з іншими системами, полягає в тому, що вони мають низький вміст водної фази і високі інгібуючі властивості. Це запобігає диспергуванню вибурених гірських порід і скорочує надходження активної твердої фази в розчин. БРУВО має низьке значення показника фільтрації у вибійних умовах 5-10 см3/30хв. при температурі 150-200°С. Відносно високі структурно-механічні параметри та оптимальні реологічні властивості (БРУВО) дозволяють ефективно очищати свердловину від вибуреної гірської породи. Розчин являє собою стійку емульсію з високою утримуючою здатністю, що дозволяє підвищувати густину розчину до 2100 кг/м3 гідрофобним баритом. Специфічні властивості БРУВО дозволяють контролювати стабільність стовбура свердловини з відносно низькою густиною – нижче гідростатичної. Використання БРУВО знижує степінь ризику прихвату бурильного інструменту в особливо складних геолого-технічних умовах, покращує умови і безпеку буріння. Буровий розчин має низький вміст глинистої фази і покращує якість первинного розкриття продуктивних горизонтів і зберігає їх природні колекторські властивості. Буровий розчин має високі змащувальні властивості і не потребує додавання спеціальних змащувальних добавок. БРУВО легко очищається від вибуреної гірської породи на механічних засобах очистки, особливо на першому рівні (віброситах). Він не приєднує пластові води. Підвищення ефективності механічної очистки розчину дозволяє контролювати вміст твердої фази в оптимальному діапазоні і зберігати стабільність структурно-механічних і реологічних параметрів. БРУВО може бути використаний для проводки свердловини в інтервалах складених хімічно активними і висококолоїдальними глинами. Термічна стабільність БРУВО 180 - 200°С. БРУВО являє собою колоїдну систему, де в якості дисперсійного середовища використовується безводна фаза (дизельне паливо або мінеральне масло) і вода в співвідношенні: 60% 40% – 75% 25%. Співвідношення безводної фази до води зростає в зв'язку з підвищенням густини розчину. Розчин має стабільну систему, яка являє собою стійку інвертну емульсію.

Методика приготування і регулювання параметрів БРУВО

Приготування і регулювання параметрів БРУВО в процесі буріння проводиться відповідно до розробленої методики і під керівництвом наших кваліфікованих фахівців з бурових розчинів. Основою розчину є мінеральне масло і вода, які є дисперсійним середовищем для хімічних компонентів рецептури. Компоненти бурового розчину додаються в суворій послідовності, яка передбачена технологією приготування бурового розчину з низьким вмістом води.

В приготованому БРУВО - основні вихідні параметри (густина, в'язкість, реологічні та фільтраційні властивості) повинні відповідати необхідним вимогам, що зазначені в проекті на будівництво свердловини. В процесі буріння контроль і регулювання параметрів необхідно виконувати у відповідності до об'єктивної технологічної обстановки та технічних можливостей механізмів для додавання хімічних реагентів.

Велике значення при регулюванні параметрів має якість очистки розчину від вибурених гірських порід на механічних засобах очистки. При сильному забрудненні розчину, надлишком твердої фази, відбувається погіршення реологічних властивостей, і необхідно передбачити заходи по частковому оновленню розчину свіжими порціями розчину. Надлишки розчину необхідно повторно очищати на центрифузі кількома циклами для повторного використання в буровому процесі.

04074, Україна, Київ
Вул.
 Автозаводська, дом 2, корпус 66, 
кімната 311
тел.: +380 (93) 373-7375

61072, Україна, Харків
Вул. 23 Серпня, 20-А, оф.11

тел.: +380 (67) 577-7504
тел.: +380 (67) 546-6272

36008, Україна, Полтава
Вул. Лагоди, 40, 
корпус 1
тел.: +380 (66) 202-2183
тел.: +380 (50) 310-9790

Наша презентація
Завантажити
Комерційна пропозиція
Завантажити

Powered by IJI IT GROUP | 1998-2020